เกี่ยวกับเรา

เราคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมทองทุ่งคาวัด

การผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อส่งออกญี่ปุ่นนั้น ผลผลิตจะต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ความสุกไม่เกิน 80% กล้วยที่จะส่งออกต้องมีน้ำหนัก/ผลไม่น้อยกว่า 110 กรัม  (เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข, 2552) ทำให้ผลผลิตบางส่วนส่งออกไม่ได้หรือเรียกว่า "กล้วยหอมทองตกเกรด" และทิ้งเป็นของเสีย ประมาณ 2-3 ตันต่อสัปดาห์ จึงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านในหมู่บ้านทุ่งคาวัดชื่อว่า "กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมทองทุ่งคาวัด" ขึ้น เพื่อนำกล้วยหอมทองตกเกรดดังกล่าว ไปแปรรูปเป็น "กล้วยหอมทองปลอดสารพิษฉาบ" เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง เป็นต้น โดยมีนางพุฒศรี แซ่เลี้ยว เป็นประธานกลุ่มฯ

การจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมทองทุ่งคาวัด เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2557 โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สนใจจำนวน 4 คน และร่วมทุนครั้งแรกเป็นเงินจำนวน 1,200 บาท (300 บาทต่อคน) เนื่องจากสมาชิกมีความยากจน จึงทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก แต่เนื่องจากการร่วมกลุ่มที่เหนียวแน่น และความพยายามในการคิดค้น พัฒนาสูตรการทำกล้วยหอมทองฉาบปลอดสารพิษ จึงทำให้กลุ่มฯ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี 2559 และมีการจ้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นมากถึง 30 คน (ข้อมูลปี 2560)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ และผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างดี สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัยของเรามีดังนี้

กล้วยหอมทองม้วน รสหวาน

กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ คัดสรรอย่างดี ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตมาตรฐานส่งออก สะอาด ปลอดภัย เป็นกล้วยฉาบชนิดแผ่นม้วนเป็นวง รสหวาน

กล้วยหอมทองม้วน รสเค็ม

กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ คัดสรรอย่างดี ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตมาตรฐานส่งออก สะอาด ปลอดภัย เป็นกล้วยฉาบชนิดแผ่นม้วนเป็นวง รสเค็ม

กล้วยหอมอาบแดด

กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ อบน้ำผึ้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARIZE) คัดสรรมาเป็นอย่างดี ทุกขั้นตอนสะอาด ถูกหลักอนามัย

กรรมวิธีและความเอาใจใส่

เราใส่ใจในทุกขั้นตอน

คุณภาพ

ตั้งแต่เริ่มปลูกกล้วย จนถึงขั้นตอนเก็บเกี่ยว เราไม่มีการใช้เคมีใดๆ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัย และคุณภาพที่คุณจะได้รับ

สอดส่องดูแล

การความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ของเรา สะอาด ไร้ที่ติ คอยดูแลอยู่เสมอ ไม่ขาดตกบกพร่อง

ฝีมือและรสชาติ

เรามีสูตรเฉพาะที่คงที่ รสชาติคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง มาตรฐานฝีมือแรงงานของเราก็หมั่นพัฒนาอยู่เสมอ

ยอดขายอันดับหนึ่ง

ยอดขายของเราเป็นอันดับหนึ่งในชุมชน นั่นบ่งบอกถึงความไว้วางใจและการได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

การเติบโต

ผลิตภัณฑ์ของเรามีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดโลกค่อนข้างสูง เนื่องจากเราพร้อมรองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ

กรรมวิธีในการผลิต

เราใส่ใจการผลิตทุกขั้นตอน ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และสะอาด ใช้วัตถุดิบอย่างดีทุกอย่าง คุณวางใจบริโภคสินค้าของเราได้

เสียงตอบรับจากผู้บริโภค

นี่คือเสียงส่วนหนึ่งจากผู้บริโภคของเรา

“อร่อยมาก และประทับใจในความกรอบ สดใหม่ ของขนมที่ได้รับประทานมากครับ”

ธาวิต ฤทธิวิกรม, ดีไซเนอร์ 79 Art Studio

“ขอบอกว่าอร่อยมากค่ะ ชอบที่กล้วยตากรสชาติดี กล้วยฉาบก็อร่อย ทานไม่หยุด”

กมลรัตน์ วรรณโวหาร, เจ้าของธุรกิจ ร้านค้าอุปกรณ์เครื่องคัว

“ผมเคยเจอ เลยลองซื้อมาทานตอนอ่านหนังสือสอบ ทุกวันนี้ต้องมีติดบ้านแล้วครับ ฮ่าๆ”

รังสิมันตุ์ กาลัญกุล, นักเรียน กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ที่ละแมมีอะไรดี

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ละแม

ในปัจจุบันแหล่งปลูกกล้วยหอมทองของไทยที่มีชื่อเสียงและสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศมี 2 แห่ง คือ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอำเภอละแม จังหวัดชุมพร (สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร, 2550:12-14) และในปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เช่น อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ-ธุรกิจ-สั่งซื้อ

สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข
+66(0)82-284-6417

อีเมล info@kluailamae.com